Betingelsene og vilkårene

Dette webområdet ("webområdet") leveres av Weetabix Limited ("Weetabix"). Weetabix styrer webområdet fra Storbritannia og står derfor ikke inne for at innholdet er egnet i alle jurisdiksjoner. Hvis du velger å få tilgang til siden fra andre land enn Storbritannia, må du kontrollere at du overholder lokale lover. Din bruk av webområdet er avhengig av at du aksepterer følgende betingelser og vilkår, opphavsretten og varemerket, og du skal anta at alt innholdet på webområdet og opphavsretten ene og alene tilhører Weetabix.

 1. Weetabix forbeholder seg retten til å noen ganger endre betingelsene og vilkårene, informasjonen, materiellet og merknadene på webområdet, eller til å legge ned hele eller en del av webområdet, midlertidig eller kontinuerlig uten forvarsel. Du bør kontrollere denne siden for å gå gjennom betingelsene og vilkårene hver gang du besøker webområdet.
 2. Innholdet på webområdet tilhører Weetabix og deres lisensholdere. Det er ikke lov å reprodusere, spre, overføre, distribuere, endre, bruke visning på nytt eller på annen måte bruke hele eller deler av innholdet, bortsett fra at du har lov til å laste ned én kopi på én datamaskin og skrive ut én papirkopi av slikt materiale, utelukkende til eget, privat bruk hjemme, med forbehold om at du ikke endrer eller sletter merknadene om opphavsrett og varemerket. Se vår merknad om opphavsrett/varemerke.
 3. Weetabix iverksetter rimelige tiltak for å sikre at all informasjonen som oppgis på webområdet (inkludert opplysninger om ernæring), er nøyaktige og i samsvar med relevante lover, men tar ingen forbehold og gir ingen garantier når det gjelder nøyaktigheten, og påtar seg heller ikke noe ansvar for det samme.
 4. Weetabix kontrollerer ikke innhold som finnes på tredjeparters webområder, og som på forskjellige måter er koblet til webområdet, og skal ikke ha ansvar for det samme, heller ikke for deres innhold og bruk av en overføring mellom deg og slike webområder. Weetabix verken garanterer eller gir forbehold om at din bruk av slikt webinnhold eller materiell som vises på webområdet, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Weetabix.
 5. Personlig informasjon som du oppgir på webområdet, vil brukes i henhold til personvernerklæringen og i samsvar med relevante datavernlover.
 6. WEETABIX GARANTERER IKKE AT DIN BRUK AV ELLER TILGANG TIL WEBOMRÅDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER AT DET ER UTEN FEIL ELLER VIRUS. HELLER IKKE SKAL WEBOMRÅDET ELLER DENNES LISENSEIERE HA ANSVAR FOR SKADE SOM PÅFØRES AV FIENDTLIG PROGRAMVARE SOM KAN PÅVIRKE DATAMASKINUTSTYR ELLER EIENDOM PGA. DIN BRUK AV ELLER SØK PÅ WEBOMRÅDET ELLER NEDLASTING AV EVENTUELT MATERIALE. EVENTUEL BRUK AV ELLER SØK PÅ WEBOMRÅDET SKAL SKJE PÅ EGET ANSVAR.
 7. VIDERE, SÅ LANGT DET TILLATES VED LOV, SKAL VERKEN WEETABIX ELLER LISENSHOLDERNE HA ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, SKADER, KOSTNADER, UTLEGG ELLER KRAV, ENTEN DET ER I KONTRAKSFORM, SØKSMÅL (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET) ELLER ANNET SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, WEBOMRÅDET ELLER INFORMASJONEN ELLER TJENESTENE SOM TILBYS PÅ DEN. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE OG SÅ LANGT DET ER TILLATT DEN RELEVANTE JURISDIKSJONEN, GIR IKKE WEETABIX NOEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OM WEBOMRÅDET ELLER INNHOLDET.
 8. ALLE GARANTIER OG BETINGELSER (ENTEN DE ER UNDERFORSTÅTT VED LOV ELLER ANNET) ER EKSKLUDERT AV WEETABIX, MEN INGENTING SKAL EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ANSVARET FOR ULOVLIG FEILREPRESENTASJON ELLER FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADER SOM ER ET RESULTAT AV UAKTOMHET FRA WEETABIX ELLER DERES LISENSHOLDERE.
 9. HVIS NOEN AV DISSE BETINGELSENE OG VILKÅRENE ER ULOVLIGE, UGYLDIGE ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES, SKAL DETTE IKKE PÅVIRKE GYLDIGHETEN ELLER TVANGSKRAFTIGHETEN TIL DE GJENSTÅENDE BETINGELSENE OG VILKÅRENE.
 10.  Betingelsene og vilkårene her mellom deg og Weetabix skal styres av engelsk lov, og du godtar å forelegge alle tvister for jurisdiksjonen til det engelske rettsvesenet.
 11. Varemerket, logoene og funksjonene som vises på webområdet ,er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Weetabix, og ikke noe som finnes på webområdet, skal anses som å gi, uttrykt eller underforstått, en lisens eller annen rett til å bruke slike varemerker. All bruk uten tillatelse fra Weetabix er strengt forbudt og vil anses som en krenkelse av Weetabix' åndsverksrettigheter. Weetabix varsler og forbeholder seg alle rettigheter og vil beskytte og overholde alle sine rettigheter iht. åndsverksloven til lovens ytterste punkt mot eventuell krenkelse eller ulovlig bruk, uansett hvordan dette skjer.

MERK: HVIS DU IKKE GODTAR ALLE BETINGELSENE OG VILKÅRENE OVENFOR, SKAL DU FORLATE DETTE WEBOMRÅDET UMIDDELBART.

Weetabix Limited (org.nr. 267687), Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR, England.

> Back to Weetabix Food Company

Informasjon

Hvis du trenger mer informasjon om selskapet eller våre merker, eller hvis du ønsker å kontakte et medlem av forbrukerserviceteamet, vennligst klikk på linken nedenfor.

Send e-post til Forbrukerservice

Våre Merker

Left Right

Weetabix

Different For A Reason

> Vis Weetabix produkter

Alpen

En perfekt blanding

> Vis Alpen produkter

Alpen Bars

Den klassiske Alpen-smaken har blitt perfekt blandet og brakt til deg i en deilig fuktig og seig Alpen bar.

> Vis Alpen Bars produkter

Weetos

Weetos er deilige sprø sjokoladeringer

> Vis Weetos produkter